Våra öppettider

Örtagården har öppet mellan kl. 07.00-17.00. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Sommarveckor 

Under sommarledigheten har vi stängt veckorna 29-31. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa sommarveckor, kontakta förskolechef. 

Planeringsdagar

Örtagården har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta förskolechef.